Informacja o zebraniu, projekty Uchwał

Szanowni Państwo, zapraszamy na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków K.S. Orkan Konarzewo, które wyłoni nowy Zarząd Klubu na kadencję 2017-19.

Zebranie odbędzie się w piątek, 24 lutego, o godz. 18.00 w budynku klubowym przy ulicy Poznańskiej 8a, w Konarzewie. 

.

W trakcie zebranie zostaną poddane pod głosowanie następujące Uchwały:

- w sprawie udzielenia absolutorium ustępującego Zarządu;

- w sprawie powołania nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

- w sprawie dokonania zmian Statutu Klubu.

.

Proponowany porządek obrad oraz projekt Statutu zostały umieszczone pod następującym linkiem.

Zebranie zamyka 10-letni okres funkcjonowania K.S. Orkan od momentu reaktywacji jego działalności w lutym 2007 roku. 

.

Obowiązek udziału w zebraniu mają Członkowie zwyczajni Klubu (działacze). Z głosem doradczym udział mogą wziąć rodzice piłkarzy młodzieżowych, zawodnicy drużyny seniorów i pozostali zainteresowani lokalnym sportem. Zapraszamy.

 Powrót