Wyrazy współczucia dla Henryka Kapcińskiego

.
Wyrazy najgłębszego żalu i szczerego współczucia
 
dla wieloletniego działacza i twórcy dzisiejszego K.S. Orkan, Prezesa Zarządu
 
Henryka Kapcińskiego
 
z powodu śmierci ojca.
.
 
 
Zarząd, działacze, trenerzy i środowisko zawodnicze K.S. Orkan 

 Powrót