Orkan wybrał Zarząd na kadencję 2013-2015

Orkan Konarzewo wybrał Zarząd na kadencję 2013-2015. W jego skład weszło siedmiu członków klubu.

W obecności 12 z 18 działaczy K.S. Orkan Konarzewo odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Ustępujący Zarząd otrzymał pozytywną opinię od Komisji Rewizyjnej i uzyskał absolutorium. W charakterze kandydatów do Zarządu stanęło ośmiu członków klubu, z których wybrano siedmiu. Nowy Zarząd ukonstytuował się rozdzielając między siebie funkcje.

Zarząd Klubu Sportowego Orkan Konarzewo na lata 2013-2015:

Prezes Zarządu - Henryk Kapciński

Wiceprezes - Janusz Heigelmann

Sekretarz - Paweł Jazy

Skarbnik - Lidia Łopatka

Członkowie - Przemysław Babijów, Tomasz Bartkowiak, Dariusz Kurowski

Gratulujemy nowo wybranym członkom Zarządu i życzymy im owocnej pracy na rzecz rozwoju konarzewskiego sportu.

 Powrót