Obiekty

Mecze w charakterze gospodarza rozgrywamy na:

Stadion Gminny w Konarzewie

ul. Poznańska 8a

62-071 Konarzewo

Właścicielem obiektu jest Gmina Dopiewo. 

.

Rok powstania obiektu: boisko w 1968 roku, obiekt sanitarno-szatniowy w 2010 roku

Wymiary płyty głównej: 116 m długości x 74 m szerokości

Nawierzchnia płyty głównej: trawiasta

Oświetlenie: płyta główna nieoświetlona, płyta treningowa oświetlona

.

Trybuny: ławki drewniane

Pojemność: 150 miejsc siedzących

.

Gospodarz obiektu - Tomasz Bartkowiak

 Powrót