Zapraszamy na walne zebranie sprawozdawcze

.

Zapraszamy działaczy i symaptyków K.S. Orkan na

Walne Zebranie Sparwozdawcze

podsumowujące działalność klubu w roku 2011.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę

15 kwietnia, o godz. 16.00,

w budynku klubowym przy ulicy Poznańskiej 8a.

.

Zarząd K.S. Orkan Konarzewo

 Powrót