Statut

Statut K.S. Orkan Konarzewo został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 24 lutego 2017 roku, zastępując poprzednią wersję tego dokumentu z 1999 roku ze zmianami dokonanymi w 2007 roku.

Statut K.S. Orkan Konarzewo

 Powrót