Orkan wybrał nowy zarząd

W niedzielny wieczór działacze Orkanu Konarzewo wybrali nowy zarząd na kadencję 2011-13. W głosowaniu wzięło udział 19 z 26 członków K.S. Orkan.

Poprzedni zarząd, na czele z prezesem Henrykiem Kapcińskim, otrzymał absolutorium.

W tajnym głosowaniu z ośmiu kandydatów wybrano nowy siedmioosobowy zarząd klubu, który rozdzielił między siebie funkcje. W skład nowego zarządu weszli:

Prezes zarządu - Henryk Kapciński;

Wiceprezes zarządu - Janusz Heigelmann;

Sekretarz - Paweł Jazy;

Skarbnik - Lidia Łopatka;

Członkowie zarządu - Przemysław Babijów, Dariusz Kurowski, Stanisław Niedziela.

 

Nową komisję rewizyjną tworzą: Marek Klemens jako przewodniczący oraz Tomasz Bartkowiak i Krzysztof Styperek.

 

 Powrót