Zapraszamy na zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Przypominamy, że dnia 10 kwietnia odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze K.S. Orkanu Konarzewo. Zapraszamy wszystkich działaczy.

Celem spotkania będzie udzielenie absolutorium i wybór nowego zarządu na dwuletnią kadaencję 2011-13. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 10 kwietnia, o godz. 18.00 w budynku klubowym przy ulicy Poznańskiej 8a.

.

Zarząd K.S. Orkan kadencji 2009-2011

Prezes zarządu - Henryk Kapciński;

Wiceprezes zarządu - Janusz Heigelmann;

Sekretarz - Lidia Łopatka;

Skrabnik - Krzysztof Styperek;

Członkowie zarządu - Mateusz Baranowski, Jan Jurdziński, Dariusz Kurowski.

 Powrót