Zabawa po raz trzeci - III Bal piłkarza Orkanu Konarzewo

Zabawy organizowane przez K.S.”ORKAN KONARZEWO” pomału wpisują się w kalendarz klubowych imprez. Członkowie klubu z wielką przyjemnością i zaangażowaniem organizują zabawy i festyny, które zawsze mają duże powodzenie wśród mieszkańców gminy Dopiewo.

6 lutego na gościnnej Strażnicy została zorganizowana zabawa pt. „ORKANOWE - PRAWALENTYNKI”. Jak wszystkim wiadomo tak duża inicjatywa wymaga wielotygodniowych ciężkich i żmudnych przygotowań. Od dwóch lat Orkan zaprasza na zabawy i ze swojej strony stara się aby nikt nie wyszedł z nich niezadowolony. Prezes Klubu Henryk Kapciński gorąco przywitał wszystkich gości i życzył wszystkim udanej zabawy, dziękując jednocześnie Sponsorom za hojność. Gdyby nie Oni nie moglibyśmy zorganizować loterii fantowej, która zawsze ma duże powodzenie wśród gości. Do tańca przygrywał Zespół „REGENT”. Parkiet za każdym razem był wypełniony wirującymi parami. A w miedzy czasie posilano się pysznymi potrawami przygotowanymi przez panią Elżbietę. Na koniec relacji jeszcze raz chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania zabawy jak i loterii. W tym miejscu oczywiście nie powinniśmy zapomnieć o sponsorze głównej nagrody panu Andrzeju Różewskim, a także

Urzędowi Gminy Dopiewo,

GOSiR-owi z Dopiewa,

ZUK z Dopiewa

firmie „AWOPAŁ” z Konarzewa,

”OL-MAT” z Dopiewa,

Aptece „CITO” z Dopiewa,

„DINO” z Dopiewa,

Instytutowi Ochrony Roślin z Poznania,

panu Henrykowi Kapcińskiemu,

panu Leszkowi Nowaczykowi,

państwu Beacie i Dariuszowi Kurowskim

pani Beacie Śmiglak

pani Anieli Mareckiej z Poznania,

pani Marioli Mzreckiej – Chudak z Puszczykowa,

pani Małgorzacie Kaźmierczak z Konarzewa

oraz członkom klubu, którzy w przed dzień zabawy

pomagali w przygotowaniu sali,

a także paniom, które upiekły pyszne ciasta.

Wszystkim uczestnikom a także osobom pomagającym dziękujemy za stworzenie wspaniałej atmosfery podczas całej zabawy.

                                                  Sekretarz K.S. Orkan - Lidia Łopatka

 

 

 Powrót