Podziękowania

.

Składamy serdeczne podziękowania firmie

Metlabor z Konarzewa

za ufundowanie piłkarzom, zespołu juniorskiego Orkanu Konarzewo

nowych strojów treningowych.

 

Zarząd, piłkarze i trenerzy K.S. Orkan

oraz redakcja strony internetowej.

 Powrót