Podziękowania

.

Składamy serdeczne podziękowania firmom

DAG-DAW z Konarzewa

oraz

KRIZA z Konarzewa

za ufundowanie zawodnikom Orkanu Konarzewo nowych strojów piłkarskich.

 

Zarząd, piłkarze, trenerzy K.S. Orkan

oraz redakcja strony internetowej

 Powrót